Организација комерцијално-турустичког лова

Организација појединачног и групног лова (комерцијалног-турустичког) на дивљу свињу  обавља се на следећи начин:

Улаз у ловиште плаћа се 1.500,00 рсд по ловцу.

Цена одстрела јединке тежине до 50 кг је динарска противвредност 20 еура уз цену меса од 1,0 еура/кг мерено у кожи без утробе.

Цена одстрела јединке тежине преко 50 кг је динарска противвредност 30 еура уз цену меса од 1,0 еура/кг мерено у кожи без утробе за дивље назиме и дивљу свињу.

Трофеј дивљег вепра ценовно је изражен по дужини кљова и износи за дужине:

  • до 14,9 цм динарска противвредност 100 еура
  • 15,0цм – 17,9цм динарска противвредност 200е
  • 18,0цм – 19,9цм динарска противвредност 300е
  • 20,0цм – 21,9цм динарска противвредност 500е
  • 22,0цм – 23,9цм динарска противвредност 900е

Цена меса дивљег вепра такође износи 1,0 еура/кг мерено у кожи без утробе.

Ловни дани за групни лов су среда, четвртак-субота .
Сваки ловни дан се лови у различитом ревиру док је лов суботом искључиво у ревиру Враголија.
Појединачни лов обавља се по договору са стручном службом.

Лов срнеће дивљачи (срна-лане) обавља се по договору са стручном службом по ценовнику удружења и то:
Цена одстрела јединке је 1.200,рсд уз цену меса без утробе, главе и ногу од 240 рсд/кг.

Комерцијални лов фазанске дивљачи обавља се по договору са стручном службом.
Цена организације лова износи 1.500,0 рсд по дозволи за лов.
Сваки одстрељен фазан плаћа се 1.200,00 рсд.
Лови се на полигонима за испуст и лов фазана где је фазан испуштан током године по ГПГЛ.

Све информације за комерцијалне услуге можете добити на тел.+381 69 650 426