Чланарина

За издавање ловне карте потребно измирење свих обавеза по Одлуци о чланарини, удружењу предати потписан захтев за издавање ловне карте и сагласност за прикупљање података о личности у складу са законом.
Све потребне формуларе можете преузети на следећим линковима:

ОДЛУКА О ЧЛАНАРИНИ

чланова Ловачког удружења „Заплање“ за ловну 2024/25 годину

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ДО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ:

чланарина у износу од 13.000,00 динара (у износ чланарине урачуната је накнада Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије )

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ОД 65 ДО 70 ГОДИНА СТАРОСТИ:

чланарина у износу од 10.000,00 динара (у износ чланарине урачуната је накнада Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије )

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ПРЕКО 70 ГОДИНА СТАРОСТИ:

чланарина у износу од 6.000,00 динара (износ чланарине представља накнаду Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије )

ЧЛАНОВИ СА ПРЕКИДОМ :

чланарина у износу од 14.000,00 динара за чланове са пребивалиштем на територији општине Гаџин Хан
чланарина у износу од 20.000,00 динара за чланове са пребивалиштем ван територије општине Гаџин Хан

(у износ чланарине урачуната је накнада Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије )

НОВИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА :

чланарина у износу од 14.000,00 динара за ловце који се први пут учлањују у удружење и ловце који су били чланови неког другог удружења а сада су житељи на територији Општине Гаџин Хан
чланарина у износу од 20.000,00 динара за ловце који се први пут учлањују у удружење и ловце који су били чланови неког другог удружења а нису житељи на територији Општине Гаџин Хан
(у износ чланарине урачуната је накнада Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије  )

Ловцима који су већ чланови неког другог ловачког удружења и поседују ловну карту за текућу ловну годину чланарина се умањује за 1.000,00 динара

ИНВАЛИДИ СА ВИДНИМ ОШТЕЋЕЊЕМ:
чланарина у износу од 6.000,00 динара (у износ чланарине урачуната је накнада Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије )

ЖЕНЕ ЛОВЦИ, ЛОВАЧКИ ПОДМЛАДАК И ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ:

чланарина у износу од 2.000,00 динара (износ чланарине представља накнаду Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије )

НАПОМЕНА:

– ЗА ОДСТРЕЉЕНОГ ВУКА ловац има обавезу плаћања чланарине у износу од 2.000,00 динара

ЗА ОДСТРЕЉЕНОГ ШАКАЛА умањење чланарине за 1.000,оо динара за сваки појединачни одстрел.

ЗА ОДСТРЕЉЕНУ ЛИСИЦУ/КУНУ БЕЛИЦУ/ДИВЉУ МАЧКУ умањење чланарине за 1.000,оо динара за сваки појединачни одстрел наведених предатора.

У колико се чланарина плаћа на рате обавезно је плаћање прве рате од минимално 3.500,00 рсд најкасније до  29.02.2024. године док је крајњи рок за измирење чланарине у целости до 31.05.2024. године. Након датума одређеног за измирење чланарине обавезе плаћања чланарине повећавају се за 500,00 рсд за сваки започети месец.

Члановима који измире прву рату до 29.02.2024. године, а не измире чланарину у потпуности до 31.05.2024. године обавеза плаћања чланарине повећава се за 500,00 рсд за сваки започети месец почевши од 01.06.2024. године

Све уплате врше се на рачун Ловачког удружења „Заплање“ број 105-0000000002920-96, у позиву на број уписујете ЈМБГ уплатиоца а сврха уплате је чланарина за ловну 2024/25 годину.


Председник  Управог одбора
Бобан Цветковић