Фазанерија

Ловачко удружење „Заплање“ Гаџин Хан у свом саставу има фазанерију капацитета до 3000 јединки. Произведени фазани продају се Ловачким удружењима из окружења док се одређени број фазана различите категорије и узраста испушта на теренима за полигонски лов нашег ловачког удружења.

Сваке ловне сезоне организује се комерцијални лов фазанске дивљачи.

У оквиру објекта фазанерије Ловачко удружење „Заплање“ поседује и просторију за привремено складиштење одстрељене дивљачи.