О нама

Септембра 1903. године на предлог Нишког савезног ловачког удружења формира се посебно Савезно ловачко удружење за заплањски крај. Тим поводом 31. октобра 1903. године, у Заплању су нишки ловци заједно са ловцима Заплања организовали лов на курјаке. Први записи о раду ловачког удружења датирају од 31. октобра 1904. године из Доњег Душника што се може узети као званичан датум оснивања организованог ловства Заплањског краја.

Промо филм о лову и риболову у Заплању

Године 1954. на подручју Заплања оснивају се два ловачка друштва. Једно је Ловачко друштво „Соко“ са седиштем у Гаџином Хану које је покривало трериторију Доњег Заплања и друго – Ловачко друштво „Заплање“ са седиштем у Доњем Душнику које је покривало територију Горњег Заплања.

Касније 1979. године оба ловачка друштва ујединила су се у јединствено Ловачко удружење „Заплање“ са седиштем у Гаџином Хану које и данас постоји.

Ловачко удружење Заплање газдује ловиштем на територији општине Гаџин Хан које се простире на 325 квадратних километара. Некада је бројало више од 700 док данас удружење има око 460 чланова. У 7ловних ревира укупно је организовано 33 секције.

Руководство удружења

Милан Поповић – председник Скупштине удружења
Бобан Цветковић – председник удружења
Ивица Ђорђевић – заменик председника удружења
Александар Живковић – секретар удружења

Чланови Управног одбора удружења
Бобан Павловић – Секција Горње Драговље
Милош Анђелковић – Секција Сопотница
Драган Станковић – Секција Равна Дубрава
Далибор Пешић – Секција Личје
Милован Јанковић- Секција Топоница
Иван Стојановић – Секција Дукат
Иван Ђорђевић – Секција Горњи Барбеш
Драган Митровић – Секција Гркиња
Звонко Илић – Секција Гаџин Хан
Иван Илић – Секција Виландрица
Драган Стаменковић – Секција Калетинац

Запослени у удружењу
Милан Богдановић – Управник ловишта
Далибор Петковић – ловочувар
Саша Станковић – ловочувар

Комисије

Надзорни одбор
Драги Вучковић – председник
Иван Николић – члан
Љубиша Динић – члан
Љубиша Ђорђевић – члан
Драган Живковић – члан

Дисциплинска комисија
Марко Митић – председник
Бранко Јовановић – члан
Марко Ивковић – члан
Светолик Ђурић – члан
Горан Стаменковић – члан