Контакт

Адреса

Милоша Обилића бб
18240 Гаџин Хан
тел. 018/850-431
е-адреса: luzaplanje@gmail.com

Стручна служба

Милан Богдановић – управник тел. 069/650 426
Далибор Петковић – ловочувар тел. 069/650 423
Саша Станковић – ловочувар тел. 064/3556721

Радно време канцеларије

сваког понедељка од 09-16 сати