Отварање сезоне лова на ситну дивљач (зец и фазан)

На седници Управног одбора Ловачког удружења „Заплање“ одржаној 18. октобра 2022. године донета је Одлука да се лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Заплање“ за ловну 2022/23 годину одвија се на следећи начин:

Отварање ловне сезоне је у недељу 06. новембра 2022.године

Лов зеца ће се одвијати у два ловна дана и то 06. и 13. новембра 2022 године .

Лов фазана биће спроведе у укупно осам ловних дана и то : 06. новембар; 13.новембар; 20. новембар и 27. новембар 2022 године на свим ловним теренима, до испуњења дозвољене одстрелне квоте у целом ловишту док ће остала четри дана лова одвијати по плану стручне службе на полигонима за испуст и лов фазана.

На истој седници одлучено је о набавци два фотоапарата за потребе ловочуварске службе и
набавци 20 тона кукуруза у клипу за потребе ловачког удружења.
Овлашћен је управник ловишта „ Заплање“ Милан Богдановић да са власницима
пољопривредних газдинстава постигне договор о вансудском поравнању за штету проузроковану од стране дивљачи на усевима.

Донета је одлука о конкурисању на конкурусу МПШИВ УПРАВА ЗА ШУМЕ- БУЏЕТСКИ
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА за доделу средства за уношење фазана у ловиште.

ДОБАР ПОГЛЕД!