Одржана редовна годишња Скупштина Ловачког удружења

У суботу 28. јануара 2023. године у сали Народне Библиотеке „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану одржана је редовна годишња Скупштина Ловачког удружења „Заплање“ Гаџин Хан.

Седници је присуствовало 34 од 43 делегата. Председник удружења Бобан Цветковић је Скупштини поднео извештај о раду Ловачког удружења у предходном периоду, а након тога образложио Скупштини предлог Финансијског плана Ловачког удружења „Заплање“ за ловну 2023/2024 годину.

Председник удружења Бобан Цветковић

Председник Надзорног одбора Драги Вучковић подне је извештај Надзорног одбора о пословању Ловачког удружења у предходном периоду.

Председник Надзорног одбора Драги Вучковић

Извештај о раду Ловачког удружења „Заплање“ Гаџин Хан са позитивним извештајем Надзорног одбора и Финансијским планом за наредну ловну сезону усвојени су једногласно од стране делегата.

Записник са седнице одржане 28.01.2023. године у просторијама Народне Библиотеке „Бранко Миљковић можете преузети на следећем линку ЗАПИСНИК