Усвојен ценовник комерцијалног лова и услуга у лову за 2021/2022 годину

Управни одбор Ловачког удружења „Заплање“ је на седници одржаној 20. априла 2021. године усвојио ценовник комерцијалног лова и услуга у лову за предстојећу ловну сезону.

Ц Е Н О В Н И К

ЦЕНА ОДСТРЕЛА ДИВЉАЧИ И МЕСА ОДСТРЕЉЕНЕ ДИВЉАЧИ

             Тржишне цене (А);Ловци чланови(Б);Ловци туристи(Ц);Ловци других ЛУ(Д)

Ловна 2021/2022АБЦД
СИТНА ДИВЉАЧНЕТО/ЕУРОНЕТО/РСДНЕТО/ЕУРОНЕТО/РСД
Зец35,0 €0,035,0 €0,0
Пољска јаребица25,0 €0,025,0 €0,0
Фазан природни15,0 €0,015,0 €1.500,0
Фазан из вештачког узгоја10,0 €1.200,0010,0 €1.200,00
Шумска шљука15,0 €0,015,0 €1.755,00
Голуб гривнаш6,0 €0,06,0 €0,0
Препелица,грлица,гугутка3,0 €0,03,0 €0,0
Дивља патка глувара, звиждара, пупчаница риђоглава и кржуља10,0 €0,010,0 €0,0

НАПОМЕНА:Ловци чланови ловачког удружења „Заплање“ одстрел ситне и крупне дивљачи- плаћају у саставу чланарине.

Одстрел срндаћа и дивљег вепра са трофејом

ЛОВНА 2021/2022АБЦД
СРНДАЋ-одстрел са трофејомНето/еуроНето/рсдНето/еуроНето/рсд
од 200,0 g до 249,0 g100,00 €8.000,0100,00 €11.700,0
од 250,0 g до 299,0 g150,00 €8.000,0150,00 €17.550,0
од 300,0 g до 349,0 g200,00 €8.000,0200,00 €23.400,0
од 350,0 g до 399,0 g400,00 €8.000.0400,00 €46.800,0
од 400,0 g до 449,0 g700,00 €42.000,0700,00 €81.900,0
од 450,0 g до 499,0 g1.050,00 €63.000,01.050,00 €122.850,0
од 500,0 g до 549,0 g1.200,00 €72.000,01.200,00 €140.400,0
Цена меса у кожи (без главе,утробе и ногу)3,0 €0,03,0 €240,0
ОДСТРЕЛ СРНЕ20,0 €1.200,020,0 €2.400,0
ОДСТРЕЛ ЛАНЕТА10,0 €1.200,010,0 €2.400,0
Цена меса у кожи (без главе,утробе и ногу)3,0 €240,03,0 €240,0
ЛОВНА 2021/2022АБЦД
ВЕПАР-одстрел са трофејомНето/еуроНето/рсдНето/еуроНето/рсд
од 13,00 cm до 14,9 cm100,00 €12.000,0100,00 €12.000,0
од 15,00 cm до 17,9 cm200,00 €24.000,0200,00 €24.000,0
од 18,00 cm до 19,9 cm300,00 €36.000,0300,00 €36.000,0
од 20,00 cm до 21,9 cm500,00 €60.000,0500,00 €60.000,0
од 22,00 cm до 23,9 cm900,00 €108.000,0900,00 €108.000,0
Одстрел крмаче и подмладка до 50,0 кг20,0 €2.340,020,0 €2.340,0
Одстрел крмаче и подмладка преко 50,0 кг30,0 €3.510,030,0 €3.510,0
Цена меса у кожи (без утробе)1,0 €117,01,0 €117,0

II.ЦЕНЕ УСЛУГА У ЛОВУ

Тржишне цене (А);Ловци чланови(Б);Ловци туристи(Ц);Ловци других ЛУ(Д)

Ловна 2021/2022АБЦД
 Нето/Нето/рсдНето/еуроНето/рсд
Организација лова СРНЕЋА дивљач25,0 €0,025,0 €13,0 €
Организација лова Д.Свиња-по ловцу у комерцијалном  лову25,0 €0,025,0 €13,0 €
Организација лова ситна дивљач-по        дозволи15,0 €0,015,0 €13,0 €
Организација обуке до 5 ловачких паса20,0 €0,020,0 €10,0 €
Организација преко 5 ловачких паса20,0 €0,040,0 €40,0 €
Дресура на  терену  за обуку паса20,0 €0,020,0 €10,0 €
Коришћење службеног       возила у лову до 30km.9,0 €9,0 €9,0 €9,0 €
Коришћење службеног возила у лову преко 30km.20,0 €20,0 €20,0 €20,0 €

НАПОМЕНА:Ловци из других ловачких удружења у појединачном лову д.свињу могу да лове само у комерцијални део ловишта. Цене су израђене у еврима. Приликом фактурисања вредности накнаде по горе наведеном ценовнику се исказује у динарима по средњем курсу НБС,динар-еуро,на дан фактурисања. Провизија између корисника ловишта и посредника (овлашћених туристичких предузећа и агеција) је утврђена уговором.

III.АКТИВНОСТ У ЛОВИШТУ

Активност ловаца у ловишту дневно (најмање 8 часова)Нето/РСД
Израда ловно техничких објеката Изградња ловно-производних објеката Рад на фазанерији Подизање поља за дивљач  2.000,0
Акција САБОР ЛОВАЦА2.000,0
Зимска прихрана дивљачи2.000,0
Пролећно бројање дивљачи2.000,0

IV.НАКНАДА ЗА ОДСТРЕЛ ГРАБЉИВИЦА

(у акција смањења предатора)

Накнада за одстрел грабљивицаНето/РСД
Вук8.000,0
Шакал3.000,0
Лисица1.000,0
Куна белица1.000,0
  

Овај ценовник примењиваће се од  01.04.2021 године.и биће уграђен у Годишњи план газдовања ловиштем за ловну 2021/2022.

На седници Управног одбора донете су и следеће Одлуке:

За водиче у комерцијалном лову осим ловочуварске службе одређују се и Бобан Цветковић, Ивица Ђорђевић, Звонко Илић и Драган Цветановић.

Против ловаца груповођа који нису измирили своје обавезе плаћања прегледа меса дивљих свиња покренути дисциплински поступак уколико исту обавесу не измире најкасније до понедељка 26. априла 2021. године.

Обавезује се Секретар удружења да опомене председнике секција Мали Крчимир и Марина Кутина да на време извршавају своје обавезе и да не прекорачују своја овлашћења.

Право да учествује у изборном процесу на зборовима секција имају сви чланови удружења који су на време измирили прву рату чланарине за текућу годину као и они чланови који су до дана заказивања састанка-збора измирили обавезу чланарине у потпуности без обзира да ли су измирили прву рату чланарине по Одлуци Управног одбора.

Информативна служба ЛУ „Заплање“