Одржана седница Управног одбора

У уторак 9. марта 2021. године, са почетком у 18,00 часова, у просторијама ЛУ „Заплање“ Гаџин Хан одржана је седница Управног одбора ловачког удружења.
На седници Управног одбора било је речи о спроведеним акцијама и активностима у удружењу за шта је извештај поднео Управник ловишта Милан Богдановић.
Финансијско материјално пословање образложио је Секретар удружења Милан Поповић док је стање о правном заступању удружења образложио адвокат Марко Митић.
Звонко Илић је присутне обавестио о одласку делегације Ловачког удружења у Блаце како би се упознали са производњом дивљих зечева са могућношћу организовања исте у нашем удружењу. Рекао је да постоји добра воља наших пријатеља из Блаца да пар зечева добијемо на поклон како би започели производњу.

ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ

Овлашћује се Управник ловишта „Заплање“ Гаџин Хан Милан Богдановић да сазове и организује акцију бројања дивљачи а по добијеној сагласности и смерницама ловног инспектора.

Овлашћује се Управник ловишта „Заплање“ Гаџин Хан Милан Богдановић да може извршити тенички преглед, регистрацију возила као и ре-атест плинског уређаја службеног возила Лада Нива регистарске ознаке НИ 189 УГ.

Доноси се Одлука о набавци 4 камере за инсталирање видео надзора на фазанерији.

Доноси се Одлука о набавци алата и материјала за израду ловно техничких објеката.

Доноси се Одлука о набавци униформе-гардеробе за потребе стручне службе.

За издавање потврде о испуњености услова за стицање ловне карте лицима која не поседују Дипломе о положеном ловачком испиту у штампаном облику признати доказ о положеном ловачком испиту из евиденције удружења као и књижицу у коју је уписан број и датум полагања ловачког испита оверен печатом удружења.

Одређује се цена меса дивље свиње за продају у износу од 500,00 динара по килограму меса. Ова цена месо се мери без костију и коже.

Признаје се чланарина ловцу ловачке секције Чагровац Милошу Митићу из Гаџиног Хана за учињену услугу одржавања службених возила ловачког удружења.

Признаје се чланарина запосленима у удружењу и то Управнику ловишта Милану Богдановићу и ловочуварима Ивици Николић и Далибору Петковићу.

Одређује се радно време канцеларије сваког понедељка од 9 до 16 часова.

За потребе организовања водича по уговору са иностраним туристима одређује се стручна служба а обавезује Управник ловишта да направи распоред водича по захтеву потписника уговора са удружењем.

Организовати претрагу и сређивање документације у старој канцеларији удружења а за исто пружити помоћ Секретару и стручној служби удружења.

Доноси се Одлука о покретању поступка за репродукцију зечева на локацији фазанерије.