Одржана седница Управног одбора

Седница Управног одбора одражана је 18. новембра 2022 године са почетком у 18:00  сати у просторијама ловачког удружења у Гаџином Хану.

На седници управног одбора ЛУ „Заплање“ разматран је захтев ловачке секције Мали Вртоп у коме су затражили проширење ловног терена и на део комерцијалног дела ловишта „Бућевица“.
Након дискусије свих чланова Управног одбора на образложење управника ловишта овај захтев је једногласно ОДБИЈЕН.

Управник ловишта је Управном одбору поднео извештај о раду стручне службе, упознао је присутне са свим одредбама из инструкције инспектора МПШИВ везане за афричку кугу свиња као и о мерама које су предузете како би се спречило ширење заразе у ловишту.

У складу са инструкцијом инспектора МПШИВ комерцијални лов дивље свиње Одлуком Управног одбора ограничен је само на чланове ЛУ „Заплање“.

Овлашћен је Управник ловишта да са стручном службом прати стање одстрела дивљих свиња и благовремено поднесе захтев за ревизију одстрела уколико се за то укаже потреба.

Донете су и следеће Одлуке:

  • За потребе Удружења биће организован лов на дивљу свињу у суботу 26. новембра 2022. године а право учешћа у лову имају сви чланови Скупштине ЛУ „Заплање“ Гаџин Хан
  • Отвара се лов на дивљу свињу суботом и то следећим ловним данима: 03. децембар; 10. децембар; 17. децембар; 24. децембар; 31. децембар 2022. године.
    Ловни дани у јануару 2023. године су и : 01. јануар; 02. јануар; 07. јануар и 08. јануар.

Након ових ловних дана редован лов ће се одвијати према усвојеном календару лова.